Acció Educativa

Acció educativa

Acció Educativa

ser

Valors
Pla de millora
Projecte calma
Aprenentatge i Servei
#aquiproubullying
Acció Educativa

conèixer

EntusiasMAT
Fem ciència
Robòtica
Al peu de la lletra
Projectes interdisciplinaris
Acció Educativa

connectar

Llengües estrangeres
eTwinning
Generació plurilingüe
Erasmus +
Acció Educativa

avançar

Projecte Kimono
Atenció a la diversitat
Projecte Miralls
Programa Dislèxia
Programa Talent

acompanyament personal + equip humà + rigor pedagògic i creativitat