Avançar

AVANÇAR

del fonament al talent
La nostra tradició educativa ens planteja la tasca pedagògica des de l’acompanyament personal.

Vetllem per una atenció i un seguiment individualitzat. Potenciem els talents i ens adeqüem als diferents ritmes de treball. Mitjançant els grups reduïts contemplem la diversitat de forma inclusiva dins de l’aula i atenem les diferents necessitats de cada alumne.

L’Equip d’Atenció a la Diversitat lidera el Projecte Kimono que dona resposta a les necessitats tant dels alumnes amb talent com dels que mostren dificultats en el seu aprenentatge.

Projecte Kimono

Atenció a la Diversitat

Projecte Miralls