Conèixer

CONÈIXER

Metodologia combinada, Innovació amb sentit.
Totes les disciplines tenen una metodologia que accentuen actituds i maneres de fer pròpies. Aquestes diferents vies d’accés al coneixement ens permeten aprendre des de múltiples perspectives, potenciant habilitats i no descuidant cap competència. El rigor i la constant reflexió pedagògica per millorar/innovar la pràctica educativa ens serveix per apropar-nos a la pluralitat dels alumnes i permetre la flexibilitat necessària per contemplar tots els ritmes i maneres d'aprendre. Estem oberts a les diferents metodologies que van sortint sense oblidar la nostra herència pedagògica. Els nostres projectes són: EntusiasMAT, FemCiència, Al Peu de la Lletra, Projectes Interdisciplinaris i Robòtica.

EntusiasMAT

Des d’educació infantil treballem les matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples de Gardner, amb un programa amb un gran reconeixement en el món pedagògic que acosta els continguts matemàtics a la realitat dels alumnes d’una manera dinàmica i competencial.

Matemàtiques en context real

Intel·ligències Múltiples

Experiència dinàmica

Competencial

FemCiència

Treballem les ciències a l’escola a partir de projectes i l’aprenentatge cooperatiu. La metodologia activa millora el pensament crític i desenvolupa unes habilitats cognitives que afavoreixen l’aprenentatge individual i del grup. El mètode científic permet incorporar la innovació educativa en un camp on l’experimentació és fonamental.

Projectes

Treball en equip

Mètode científic

Autoavaluació

Al peu de la Lletra

El procés de lectoescriptura s’inicia a l’etapa d’Infantil i és concebut com un procés gradual molt lligat a la descoberta de l’entorn i a les vivències de l’infant. Gaudim de la lectura i treballem la llengua a partir del text i de les seves tipologies. Fruit de l’experiència i de les necessitats sorgides a l’aula, els mestres de l’escola hem elaborat un projecte propi que incideix en la lectura i l’escriptura com a eix per conèixer les llengües i les seves estructures. Aquest coneixement a fons de la llengua permet assolir les competències necessàries i traspassar coneixements a altres matèries, on la comprensió i l’expressió són la base de l’aprenentatge.

Estimulació de l’escriptura creativa

Gust per llegir, lectors competents

Estratègies de comprensió i expressió

EI

Pla personal d’iniciació a la lectoescriptura

Projectes Interdisciplinaris

Realitzem els projectes interdisciplinaris que inclouen un treball transversal dels continguts de diferents matèries. Els dirigeixen professors de diferents àmbits dins d’una franja horària.

L’itinerari dels projectes garanteix l’assoliment dels continguts de l’etapa i un acompanyament més individualitzat.

Diferents matèries al servei d’un projecte

Creativitat

Cooperació

Robòtica

La introducció de la robòtica a educació infantil té com a objectiu incorporar els avantatges d’aquesta eina de programació direccional en els infants. A través de la robòtica a les diferents etapes es promou la capacitat creativa, d’atenció, d’experimentació i de presa de decisions, i es fomenta l’autonomia de l’alumne en el seu propi aprenentatge.

Programació

Resolució de problemes

Presa de decisions

Tecnologia