Connectar

CONNECTAR

Link the world
L'escola ha de preparar per la vida, per la societat i pel món. El treball de les llengües estrangeres al Carme apareix en molts contextos diferents per tal que ens puguem servir de les llengües per apropar-nos al coneixement. Conviure amb altres cultures, aprendre des de l’experiència i potenciar la diferència com una font de riquesa basen els nostres projectes que pretenen #Connectar. Aquests projectes són: eTwinning, Generació Plurilingüe (Science, Art, PE, ICT, routines & Technology) i Erasmus +.

eTwinning

És un portal europeu de la comunitat educativa. Els professors de tota Europa col·laborem i ens formem per tirar endavant projectes comuns. Participem amb escoles d’Holanda, França i Polònia i ens avala el segell de qualitat nacional i europeu.

Generació Plurilingüe

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament que pretén augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’àrees no lingüístiques.

Incorporem l’anglès als experiments a l’Educació Infantil i educació física (PE) a tota l’etapa de primària; natura (Science) a cicle superior de primària i tecnologia (Technology), laboratori (LAB) i educació visual i plàstica (Arts and Crafts).

Erasmus +

El Col·legi el Carme ha participat per primera vegada en un projecte Erasmus KA219 (2017-1-EE01-KA219-034886_4), juntament amb escoles d’Estònia, Polònia, Turquia, i Lituània. El projecte s’anomena GATES “Gifted and Talented Educational Support”, i ha tingut una durada de 2 cursos escolars (2017- 2018, 2018-2019).
L’objectiu principal és formar al professorat de les escoles participants en atendre l’alumnat talentós i/o amb altes capacitats, com també elaborar documentació de centre per tal d’oferir els recursos i estratègies necessàries a l’alumnat que ho requereixi. Al llarg d’aquest projecte s’ha elaborat una eina d’escola, formada per tres grans blocs: documentació per detectar alumnes talentosos a les aules i protocol d’actuació per al professorat de l’escola; guia per l’adaptació curricular d’alumnes amb talent; i un recull de recursos i materials d’aula.

Durant aquests dos anys, s’han dut a terme diferents trobades en els 5 països membres del projecte. Les trobades han estat de dos tipus; organització i gestió del projecte, i formació del professorat de les escoles. El treball conjunt amb cinc escoles europees ens ha permès compartir compartir idees, recursos i eines de treball. En la següent pàgina web podeu trobar informació de les diferents escoles i del treball que s’ha anat fent durant el projecte:


Aquí us presentem les diferents accions que s’han realitzat durant els dos anys del projecte: