Connectar

CONNECTAR

Link the world
L'escola ha de preparar per la vida, per la societat i pel món. El treball de les llengües estrangeres al Carme apareix en molts contextos diferents per tal que ens puguem servir de les llengües per apropar-nos al coneixement. Conviure amb altres cultures, aprendre des de l’experiència i potenciar la diferència com una font de riquesa basen els nostres projectes que pretenen #Connectar. Aquests projectes són: eTwinning, Generació Plurilingüe (Science, Art, PE, ICT, routines & Technology) i Erasmus +.

eTwinning

És un portal europeu de la comunitat educativa. Els professors de tota Europa col·laborem i ens formem per tirar endavant projectes comuns. Participem amb escoles d’Holanda, França i Polònia i ens avala el segell de qualitat nacional i europeu.

Generació Plurilingüe

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament que pretén augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’àrees no lingüístiques.

Incorporem l’anglès als experiments a l’Educació Infantil i educació física (PE) a tota l’etapa de primària; natura (Science) a cicle superior de primària i tecnologia (Technology), laboratori (LAB) i educació visual i plàstica (Arts and Crafts).

Centre Erasmus+ des del 2017

Actualment el Col·legi El Carme coordina el projecte TALENT (Teaching and Acquiring Learning European Network Tools), un programa Erasmus+ K201 de formació de professorat al voltant del món de les altes capacitats. Formen part del projecte escoles i universitats de Polònia, Itàlia, Portugal i Romania. La Universitat de Lleida també participa del programa.
El projecte pretén crear vincles que permetin millorar l’atenció a l’alumnat d’altes capacitats de l’escola. Durant els tres anys que durarà el projecte, s’analitzarà el context de les altes capacitats a l’escola, s’incidirà en la formació de professorat, i s’implementaran mesures d’atenció inclusiva a l’aula ordinària. D’aquesta manera enriquirem el projecte propi de centre (Programa Talent) per atendre a tot aquest tipus d’alumnat.

El programa dona continuïtat al projecte Erasmus K219, anomenat GATES (Gifted and Talented Educational Support) iniciat el 2017, com a socis participants. Els països que en formaven part van ser Polònia, Lituània, Estònia i Turquia. En aquest projecte inicial vam elaborar eines d’escola en tres grans blocs: documentació per detectar alumnes talentosos a les aules i protocol d’actuació per al professorat de l’escola; guia per l’adaptació curricular d’alumnes amb talent; i un recull de recursos i materials d’aula.

Aquest projecte ha rebut el reconeixement del Certificat d’Innovació Educativa del Departament d’Educació.