Connectar

CONNECTAR

Link the world
L'escola ha de preparar per la vida, per la societat i pel món. El treball de les llengües estrangeres al Carme apareix en molts contextos diferents per tal que ens puguem servir de les llengües per apropar-nos al coneixement. Conviure amb altres cultures, aprendre des de l’experiència i potenciar la diferència com una font de riquesa basen els nostres projectes que pretenen #Connectar. Aquests projectes són: eTwinning, Generació Plurilingüe (Science, Art, PE, ICT, routines & Technology) i Erasmus +.

eTwinning

és un portal europeu de la comunitat educativa. Els professors de tota Europa col·laborem i ens formem per tirar endavant projectes comuns. Participem amb escoles d’Irlanda i França, i ens avala el segell de qualitat nacional i europeu.

Two countries, two cultures, countless emails

El reto del microrelato

Generació Plurilingüe

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament que pretén augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’àrees no lingüístiques.

Incorporem l’anglès a les àrees d’informàtica (ICT), plàstica (Arts and Crafts) i educació física (PE) a tota l’etapa de primària; natura (Science) a cicle superior de primària i tecnologia (Technology) a secundària.

Science

Arts and Craft

Erasmus +

El Col·legi El Carme comença aquest curs, i per primera vegada, un projecte Erasmus KA219, juntament amb escoles d’Estònia, Polònia, Turquia, i Lituània. El projecte s’anomena GATES “Gifted and Talented Educational Support”, i té una durada de 2 cursos escolars.

L’objectiu principal és formar al professorat de les escoles participants en atendre l’alumnat talentós i/o amb altes capacitats, com també elaborar documentació de centre per tal d’oferir els recursos i estratègies necessàries a l’alumnat que ho requereixi. Al llarg d’aquests mesos es pretén elaborar una eina d’escola, formada per tres grans blocs: documentació per detectar alumnes talentosos a les aules i protocol d’actuació per al professorat de l’escola; guia per l’adaptació curricular d’alumnes amb talent; i un recull de recursos i materials d’aula.

Durant aquests dos anys, es duran a terme diferents trobades en els 5 països membres del projecte. Les trobades seran de dos tipus; organització i gestió del projecte, i formació del professorat de les escoles. El treball conjunt amb cinc escoles europees, ens permetrà compartir idees, recursos i eines de treball.