Ser

SER

del cor al món
A la nostra escola eduquem des del cor per arribar al món. Per això posem els valors en el fonament de la nostra educació i treballem amb els alumnes des del convenciment que tots podem millorar. Fomentem l’educació emocional i de la interioritat, el propi coneixement i el sentit de la vida per tal que els alumnes donin respostes compromeses als reptes de la societat.

Facilitem eines per a la gestió emocional, el creixement personal i la descoberta de les fortaleses individuals. Els mestres acompanyem i vetllem perquè la dimensió espiritual esdevingui el motor del compromís dels alumnes amb l’entorn.

A l’escola vertebrem l’educació en valors que ajudin a SER i SENTIR amb projectes que aposten per l’educació de les emocions, per la millora personal i pel servei als altres. Aquests projectes són: Valors, Pla de Millora, APS (aprenentatge i servei), Projecte Calma i AquíProu Bullying.

Valors

Els valors defineixen el tarannà i l’estil educatiu del Carme.
Formen part del nostre dia a dia i de la nostra manera de fer. A més, el Carme treballa de manera explícita els valors humans i els seus referents.

Estil educatiu

Referents morals

Pla de Millora

És el projecte de l’escola que aposta per la superació personal. Els alumnes es marquen uns compromisos i en fan un registre sistemàtic. Aquests propòsits neixen de la reflexió i sempre acaben amb una valoració final. Cada alumne pren consciència dels seus punts forts i febles, els accepta i es proposa millorar d’una manera positiva.

Autoconsciència -> compromís -> reflexió

Adquisició d'hàbits

APS

Formació des del Servei a la Comunitat
Els estudiants aprenen a partir de les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’APS demana d’anàlisi, reflexió i acció.

Compromís amb l’entorn

Vessant social

Projecte Calma

Viure en calma permet una bona convivència, prendre decisions pròpies i respondre de manera positiva als reptes del dia a dia. Conèixer-se a un mateix requereix pausa.
El Projecte Calma pretén educar en el silenci conscient, la interioritat i el coneixement propi.

Interioritat

Serenor

Silenci

Autoconsciència

#aquíproubullying

L’escola és un espai de convivència i de relació diària entre iguals. Educar en el respecte, en l’empatia i en la consciència de grup posa les bases d’una societat humana i justa.

Convivència

Prevenció

Detecció

Intervenció