Etapes

Etapes

Cada etapa evolutiva marca les necessitats i oportunitats dels infants i joves. La nostra tasca educativa i pedagògica vol oferir un ventall de possibilitats i vies d'accés al coneixement que garanteixin l'educació integral i humanitatzadora que pretenem.
En aquest espai us deixem un recull dels projectes que marquen la nostra línia d'escola i una descripció d'aspectes importants de cada etapa que són essencials en el nostre dia a dia.

Educació Infantil

Al parvulari contribuïm al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nens i nenes, en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

"Cada alumne és únic"

I és per això que acompanyem els nens i les nenes en el seu procés educatiu.

 • La base de l’ensenyament i aprenentatge són les vivències personals individuals i de grup relacionant totes les àrees d’aprenentatge.
 • Treballem amb fitxes d’elaboració pròpia, així treballem de manera vivencial i motivadora la lectoescriptura.
 • Respectem el seu nivell maduratiu, partint del que són i del que saben, per conduir-los a l’èxit escolar.
 • Treballem els hàbits i l’autonomia personal dels nens i nenes.
 • Atenem a la diversitat: grups reduïts de reforç, ampliació de continguts i atenció individualitzada.
 • Comptem amb la col·laboració de serveis externs a l’escola.

Primària

L’educació primària és una etapa fonamental en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria. La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la participació i el compromís individual i col·lectiu que els hi permeti poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’etapa d’educació primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys. Es divideix en tres cicles:

Cicle inicial: El cicle inicial és un moment clau perquè suposa l’inici d’una nova etapa. Aquest canvi requereix d’un temps d’adaptació als nous canvis tant a nivell d'actitud, de ritme de treball, de nivell d'exigència personal com de nivell d'exigència familiar (revisar i /o ajudar amb els deures, donar confiança i autonomia,...). Durant aquest cicle també incidirem en l’adquisició de bons hàbits de treball, la constància i l’esforç personal i la interiorització de valors.

Cicle mitjà: El treball en el cicle mig es basa en iniciar l’hàbit d’estudi de manera autònoma. Planificar-se i gestionar el seu treball mitjançant l’agenda ja que han d’aconseguir que aquesta sigui la seva eina d’organització personal, d’estudi i de treball.

També han d’adquirir unes bones pautes de treball. Això comporta una constància, un esforç personal i una col·laboració de l’àmbit familiar.

Cicle superior: És el cicle que finalitza l’etapa i en el qual s’incideix en desenvolupar la plena autonomia en el treball: planificació i gestió de l’horari d’estudi, l’organització i la presentació del material.

ESO

A l’ESO, treballem amb els nois i noies per aconseguir formar joves que siguin capaços de:

 • Ser els protagonistes del seu procés d’aprenentatge.
 • Respectar les diferències i valorar les qualitats pròpies i dels altres.
 • Descobrir el seu interior i aprendre dels seus errors.
 • Conèixer els seus drets i comprometre’s amb seus deures.
 • Potenciar la cooperació i la solidaritat amb els que més ho necessiten.
 • Esforçar-se i adquirir hàbits d’estudi.
 • Treballar individualment i de forma cooperativa potenciant el diàleg.
 • Confiar en les seves possibilitats i ser emprenedors en els seus projectes.
 • Interpretar la realitat, tenir sentit crític i prendre decisions amb responsabilitat.
 • Adquirir els coneixements necessaris per l’educació post obligatòria o el món laboral.
 • Ser competents en la societat en què vivim.


"Busquem que l'alumne assoleixi la seva pròpia excel·lència"