top of page

Documents del
Projecte Educatiu

Recull de documents informatius i de funcionament del centre

NOF (Normes d'Organització i Funcionament)

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

EDC (Estratègia Digital de Centre)

Revistes i catàleg

image.png
image.png
bottom of page