top of page

Projecte
educatiu

El Projecte Educatiu de l'escola incideix en quatre eixos que defineixen les nostres prioritats pedagògiques.

Creiem en la persona i la seva capacitat de millora a través de l'educació: el camí comença aquí!

20220125_161547.jpg
SER.png

Eduquem el cor dels infants i adolescents, conscients que la millora personal, la gestió de les emocions i el propi coneixement són clau per esdevenir llavors de futur que transformin el món.

A l’escola vertebrem l’educació en valors que ajudin a SER i SENTIR amb projectes que aposten per l’educació de les emocions, per la millora personal i pel servei als altres.

Pla de Millora

Projecte Calma

#AquíProu Bullying

Aprenentatge i Servei

Acompanyament al dol

CONÈIXER.png

Apostem per una metodologia combinada des de múltiples perspectives. Incorporem innovacions pedagògiques contrastades sense oblidar la nostra herència pedagògica.

Totes les disciplines tenen una metodologia que accentuen actituds i maneres de fer pròpies. Aquestes diferents vies d’accés al coneixement ens permeten aprendre des de múltiples perspectives, potenciant habilitats i no descuidant cap competència. 

EntusiasMAT - ONMAT 

FemCiència

Steam Lab

Al Peu de la Lletra

Projectes Interdisciplinaris

Projectes d'aula

Aprenentatge cooperatiu

CONNECTAR.png

Utilitzem les llengües estrangeres en contextos diversos per apropar-nos al coneixement i establir vincles amb altres cultures.

L'escola ha de preparar per la vida, per la societat i pel món. El treball de les llengües estrangeres al Carme apareix en molts contextos diferents per tal que ens puguem servir de les llengües per apropar-nos al coneixement. Conviure amb altres cultures, aprendre des de l’experiència i potenciar la diferència com una font de riquesa basen els nostres projectes que pretenen #Connectar. 

Erasmus +

eTwinning

Generació Plurilingüe

Step Up

Dual Americà

AVANÇAR.png

Fem un acompanyament personal de l’alumne i vetllem perquè els diferents ritmes d’aprenentatge facilitin l’èxit escolar. Fomentem el talent.

La nostra tradició educativa ens planteja la tasca pedagògica des de l’acompanyament personal. Vetllem per una atenció i un seguiment individualitzat. Potenciem els talents i ens adeqüem als diferents ritmes de treball. Mitjançant els grups reduïts contemplem la diversitat de forma inclusiva dins de l’aula i atenem les diferents necessitats de cada alumne. 

Atenció a la diversitat

Projecte Miralls

Programa Talent

Programa Dislèxia

Centre formador

bottom of page