Educació
Primària

IMG20220117102313.jpg
IMG20221110110240_edited.jpg

Feliços i motivats

Durant aquests anys impartim els ensenyaments bàsics de l’educació dels nostres alumnes, des de la consolidació de la lectura i de l’escriptura fins als hàbits i tècniques d’estudi de qualsevol àmbit que ens marca el currículum. 

IMG_7471.jpg
IMG_8512.JPG

Programa Talent

Tenim protocols de detecció i intervenció de les altes capacitats en els alumnes, els acompanyem en els itineraris d'enriquiment curricular i vetllem pel seu seguiment emocional.

IMG_8406.JPG

Al peu de la lletra

Apostem per l'aprenentatge de la llengua a partir de les tipologies textuals, amb materials propis que incideixen en l'adquisició de les competències vinculades a la lectura i l'escriptura.

IMG20220217145934.jpg

Projecte Calma

Eduquem en la calma i el silenci, en la descoberta de les emocions i en la seva gestió per esdevenir persones que es coneixen i confien en les seves potencialitats.

IMG20220221162914.jpg

Programa dislèxia

Tenim protocols de detecció i intervenció de la dislèxia en l'alumnat en els cursos en què es consolida el procès d'aprenentatge de la lectoescriptura.

IMG_8216.jpg

Pla de millora

Ajuda a l'alumne a gestionar la seva pròpia millora i a creure en l'esforç a través del programa propi del Pla de Millora, que dona eines per fixar-se objectius personals i avaluar-los.

anglès primaria.jpeg

Generació Plurilingüe

De manera gradual els alumnes amplien la seva exposició a la llengua anglesa en matèries lingüístiques i no  lingüístiques.

Participem en programes europeus d'intercanvi eTwinning i Erasmus+.

IMG20221114162342.jpg

Metodologies actives

Combinem diferents metodologies per aprendre, com ara el treball cooperatiu, els projectes interdisciplinaris i les rutines de pensament.

Creiem en la innovació que parteix de l'evidència de la millora de resultats.

volcà.jpg

Fem ciència

Incidim en la vivència de la ciència mitjançant programes que impliquen una dedicació horària a les pràctiques de laboratori i a la robòtica.