top of page

Projecte
Generació Plurilingüe (GEP)

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe d'innovació educativa impulsat i reconegut pel Departament d’Educació que incorpora les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques.    

Estudiando en la hierba

OBJECTIUS

- Millorar la competència lingüística en llengua anglesa.   

- Promoure i encoratjar l’autonomia dels aprenents per tal de desenvolupar les competències de pensament. 

- Afavorir l’ús de la llengua en situacions significatives i reals per a l’alumnat.  

- Fomentar el treball cooperatiu i per projectes.  

A la escuela

IMPLEMENTACIÓ

A l'etapa d'educació infantil, a més de la matèria de llengua anglesa, l'alumnat fa psicomotricitat i circ en aquesta llengua. Quan arriben a  primària, s'incorpora l'educació física, l'educació visual i plàstica, i als projectes interdisciplinaris. A secundària, l'alumnat participa d'aquest programa a les matèries de visual i plàstica, tecnologia i laboratori.  

Aquesta metodologia afavoreix el treball de la competència multilingüe en tot l’alumnat durant totes les etapes educatives.  

bottom of page