top of page

Projecte
Generació Plurilingüe (GEP)

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe d'innovació educativa impulsat i reconegut pel Departament d’Educació que incorpora la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.   

Estudiando en la hierba

OBJECTIUS

Millorar la competència lingüística en llengua anglesa.  
L'exposició a la llengua anglesa en situacions comunicatives diverses afavoreix que l'alumnat aprengui la llengua anglesa de forma competencial i aprengui a utilitzar-la en diferents contextos.   

A la escuela

IMPLEMENTACIÓ

A l'etapa d'educació infantil, a més de la matèria de llengua anglesa, l'alumnat fa psicomotricitat i circ en aquesta llengua. Quan arriben a primària, s'incorpora l'educació física i l'educació visual i plàstica. A 5è augmenten l'exposició a la llengua anglesa a través de Science. A secundària, l'alumnat participa d'aquest programa a les matèries de visual i plàstica, tecnologia i laboratori. 

bottom of page