top of page

Eix de
l'
AVANÇAR

Fem un acompanyament personal de l’alumne i vetllem perquè els diferents ritmes d’aprenentatge facilitin l’èxit escolar. Fomentem el talent.

IMG20220120094459.jpg

Programa Talent

El programa talent neix de la necessitat d’atendre les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment amb activitats en horari lectiu i extraescolar. Es realitzen en col·laboració amb altres entitats: Universitat de Lleida (Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives), Parc Científic-Tecnològic, Rubikids, Versembrant, etc.

20220209_165108.jpg

Programa dislèxia

L’objectiu del programa dislèxia és donar resposta a les dificultats del llenguatge escrit a partir de la prevenció i la intervenció tant en horari escolar com extraescolar.

Projecte Miralls

L’objectiu del projecte Miralls és afavorir la millora personal i professional dels mestres i crear línia d’escola a partir de la reflexió conjunta i la millora de la pràctica educativa creant estratègies per a afavorir l’intercanvi pedagògic i potenciar la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
El nostre alumnat s’implica en aquesta millora valorant l’actuació dels docents. Partint dels resultats d’aquesta valoració els mestres elaboren el seu pla de millora personal.

bottom of page