top of page

Eix de
l'
AVANÇAR

IMG20220120094459.jpg

Programa Talent

El programa talent neix de la necessitat d’atendre les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment amb activitats en horari lectiu i extraescolar. Es realitzen en col·laboració amb altres entitats: Universitat de Lleida (Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives), Parc Científic-Tecnològic, Rubikids, Versembrant, etc.

20220209_165108.jpg

Programa dislèxia

L’objectiu del programa dislèxia és donar resposta a les dificultats del llenguatge escrit a partir de la prevenció i la intervenció tant en horari escolar com extraescolar.

Projecte Miralls

L’objectiu del projecte Miralls és afavorir la millora personal i professional dels mestres i crear línia d’escola a partir de la reflexió conjunta i la millora de la pràctica educativa creant estratègies per a afavorir l’intercanvi pedagògic i potenciar la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
El nostre alumnat s’implica en aquesta millora valorant l’actuació dels docents. Partint dels resultats d’aquesta valoració els mestres elaboren el seu pla de millora personal.

bottom of page