top of page

Projecte 
Acompanyament al dol

La pedagogia de la vida i de la mort és parlar amb naturalitat de la mort, del cicle de la vida, justament quan es pot fer sense dolor, sense una situació traumàtica que pugui fer aflorar totes les emocions. 
El projecte d’Acompanyament al Dol neix de la necessitat d’incorporar a l’escola una educació de la vida que inclogui totes les etapes que en formen part, des del naixement fins a la mort. Sovint la nostra societat amaga la mort, que s’ha convertit en un tabú, i volem incorporar-la a l’aula amb la naturalitat que li correspon segons l’edat dels nens i nenes.


Treballar la mort implica fer-se present en els processos de dol de l’alumnat quan aquest experimenta una pèrdua important en la seva vida. Alhora, implica també fer present la mort des d’un punt de vista físic i espiritual en diferents moments al llarg del curs, tant en moments concrets en què les festes o les tradicions ens conviden a pensar en la mort, com en la programació de les matèries a les diferents etapes.

Vela conmemorativa

OBJECTIUS

1. Incorporar la pedagogia de la vida i de la mort a l’escola.

Un dels objectius clau és acompanyar els processos de dol dels infants i les seves famílies quan es troben en situacions de pèrdua, ja sigui la pèrdua d'un ésser estimat, una mascota o fins i tot la pèrdua d'un entorn familiar o comunitari. Mitjançant la pedagogia de la vida i de la mort, es busca proporcionar un espai segur i comprensiu on els estudiants puguin expressar les seves emocions, compartir les seves vivències i rebre suport emocional i educatiu adequat.
2. Acompanyar els processos de dol dels infants i les famílies.

Els docents i professionals de l'educació juguen un paper fonamental en la creació d'entorns que permetin als estudiants explorar i comprendre les dimensions de la vida i la mort de manera responsable i respectuosa. A través d'activitats, diàlegs i recursos educatius adaptats a les edats i necessitats dels estudiants, es pot fomentar la resiliència emocional, la empatia i la comprensió dels processos de dol com a part natural de l'experiència humana.

Urna para mascotas

IMPLEMENTACIÓ

La implementació del projecte és possible gràcies a la formació del professorat en aspectes relacionats amb el dol. L’ acompanyament al dol incorpora diferents mesures a les etapes, que van des del treball a l’aula de les tradicions vinculades amb la mort, com ara Tot Sants, dinàmiques proposades per l’Equip Ser per recordar els éssers estimats, o la incorporació de la mort en el dia a dia a l’aula.
També es compta amb una referent per fer seguiment de l’alumnat que es troba en procés de dol. 
Totes les etapes compten amb professionals ben formats per acollir i acompanyar els infants en la vivència de la mort.
A l’escola tenim un racó que anomenem “L’arbre dels records” on fem visible el treball sobre aquest projecte.

bottom of page