top of page

Projecte 
Al peu de la lletra

El procés de lectoescriptura s’inicia a l’etapa d’Infantil i és concebut com un procés gradual molt lligat a la descoberta de l’entorn i a les vivències de l’infant. Gaudim de la lectura i treballem la llengua a partir del text i de les seves tipologies. Fruit de l’experiència i de les necessitats sorgides a l’aula, els mestres de l’escola hem elaborat un projecte propi que incideix en la lectura i l’escriptura com a eix per conèixer les llengües i les seves estructures.

Tutoría al aire libre

OBJECTIUS

Ens plantegem l’assoliment de la llengua anant més enllà del seu propi àmbit ja que el llenguatge és un eix interdisciplinari bàsic que vertebra el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per això ens plantegem que aprenguin a llegir i a escriure experimentant amb la recerca de diversitat de textos que donen funcionalitat a la lectura i a l’escriptura, respectant el procés d’assimilació de les estratègies adients per passar a la següent etapa evolutiva construint el seu propi procés d’aprenentatge.

Leyendo un libro

IMPLEMENTACIÓ

L’aprenentatge de la lectoescriptura l’iniciem a l’etapa d’educació infantil on partim de les experiències i vivències personals dels nostres alumnes, i al llarg de l’etapa de primària continuem amb el treball de les tipologies textuals.   
A secundària partim del nivell d’assoliment amb què l’alumnat ha acabat la primària i també els seus resultats a les proves de competències del Departament d’Educació.

bottom of page