top of page

Projecte 
EntusiasMAT - OnMAT

A EMAT Les matemàtiques es treballen d’una manera estructurada i atractiva que motiva l’alumnat a gaudir dels reptes matemàtics despertant la curiositat i l’interès.    
És una proposta de treball estructurada, atractiva, motivadora i estimulant per despertar en els alumnes la curiositat i l’interès per les matemàtiques, basada en les intel·ligències múltiples.

ONMAT és una plataforma digital educativa per treballar les matemàtiques de forma contextualitzada i que permet a l’alumne establir connexions entre les matemàtiques i el món que l’envolta.  

IMG_3579_edited.jpg

OBJECTIUS EMAT

- Contextualitzar les matemàtiques.  
- Treballar amb Emat permet que els alumnes siguin conscients del seu aprenentatge i de la utilitat de les matemàtiques en el seu dia a dia.  
- Motivar a l’alumnat a gaudir dels reptes matemàtics.  
La superació de reptes els posa en una situació de recerca constant que afavoreix la superació personal. 

OBJECTIUS ONMAT

Treballar i avaluar competencialment a l’alumnat.  
L’avaluació competencial i la utilització de rúbriques permeten valorar de     manera continua el progrés de l’alumne i poder-ho compartir amb ell, fomenta la millora en
aquesta matèria.  
- Utilitzar microunitats.  
- Treballar per steps permet una programació més flexible, on es comparteixen els objectius amb els alumnes, permetent adaptar la manera d’aprendre i oferint itineraris més motivadors.  
- Atendre adequadament la diversitat a l’aula.  

 

Els diferents tipus d’activitats que proposa el programa, permet atendre i adaptar les necessitats d’aprenentatge de tots els alumnes a l’aula.  

IMG_3578_edited.jpg

IMPLEMENTACIÓ EMAT

És una proposta didàctic pedagògica que treballa les matemàtiques de 3 a 12 anys, que facilita l’aprenentatge de les matemàtiques de forma contextualitzada a les possibles situacions de la vida diària.   
La implementació a l’aula es centra en tres moments concrets:  
- 5
minuts per començar: on treballen càlcul mental i problemes orals.  
- Ensenyem, aprenem: és la part principal de la sessió, on es concentren totes les activitats per assolir els diferents objectius del dia, utilitzant diferents estratègies.  
- 5 minuts per acabar: els alumnes realitzen reflexions i connexions sobre els aprenentatges que s’han produït durant la sessió.  

 


 IMPLEMENTACIÓ ONMAT

El fet de treballar amb l’ordinador i una metodologia basada en les intel·ligències múltiples, l'aprenentatge deductiu, experiencial, cooperatiu, el pensament crític, la contextualització i la ludificació fan que l’aprenentatge sigui més atractiu pels adolescents de la societat actual.   
Les propostes que s’ofereixen connecten l'emoció amb l'aprenentatge. Aquesta manera de connectar amb l'emoció es porta a terme a través de diferents activitats amb què els alumnes aconsegueixen els objectius plantejats.  
Amb Onmat els alumnes són els protagonistes principals a l’aula i la flipedd classroom canvia l’enfocament a l’hora d’aprendre .

 

bottom of page