top of page

Projecte 
Erasmus +

El Col·legi El Carme és un centre Erasmus des del 2017. Ha coordinat diferents projectes de formació de professorat com a centre soci i com a centre coordinador en la temàtica de les altes capacitats, participant amb escoles i universitats de Polònia, Turquia, Lituània, Estònia, Portugal, Itàlia i d’Espanya. L’objectiu del programa és crear vincles que permetin millorar l’atenció a l’alumnat d’altes capacitats de l’escola.

es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.png

TALENT PROJECT 2020-2023

El Carme ha coordinat durant tres cursos escolars el projecte TALENT K210, que ha donat continuïtat al projecte GATES K219. En aquest projecte han participat escoles, instituts i universitats dels països de Portugal, Itàlia, Polònia, Romania i Espanya.

Els objectius d’aquest projecte han estat la millora de les accions de centre per donar resposta a l’alumnat d’altes capacitats i la creació de vincles més enllà de l’escola que els puguin beneficiar. Fruit d’aquest projecte Erasmus, hem enriquit el Programa Talent, que s’implementa a l’escola.

El Programa Talent de l’escola ha rebut el certificat d’innovació pel Departament d’Educació.

GATES PROJECT 2017-2019

El Carme va participar per primera vegada en un projecte Erasmus KA219, juntament amb escoles d’Estònia, Polònia, Turquia, i Lituània. El projecte s’anomenava GATES “Gifted and Talented Educational Support”, i va tenir una durada de 2 cursos escolars.

L’objectiu principal va ser formar el professorat de les escoles participants en atendre l’alumnat amb altes capacitats, com també elaborar documentació de centre per tal d’oferir els recursos i estratègies necessàries a l’alumnat que ho requerís. Al llarg d’aquest projecte es va elaborar una eina d’escola, formada per tres grans blocs: documentació per detectar alumnes talentosos a les aules i protocol d’actuació per al professorat de l’escola; guia per l’adaptació curricular d’alumnes amb talent; i un recull de recursos i materials d’aula. Tot plegat, va originar l’inici del Programa Talent.

El treball conjunt amb cinc escoles europees ens va permetre compartir idees, recursos i eines de treball.

erasmus+ (2).png
Erasmus 2.png
bottom of page