top of page

Projecte 
Erasmus +

El proyecto TALENT (Teaching and Acquiring Learning European Network Tools) está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta página web es responsabilidad exclusiva del Col·legi El Carme y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.png

TALENT PROJECT 2020-2023

El programa dona continuïtat al projecte Erasmus K219, anomenat GATES (Gifted and Talented Educational Support) iniciat l'any 2017, com a socis participants. Els països que en formaven part van ser Espanya, Estònia, Lituània, Polònia i Turquia.

 

Els beneficiaris són els estudiants que són capaços d'aconseguir un rendiment excepcional per les seves habilitats excepcionals.

Aquest alumnat requereix disposicions diferenciades per part dels professors i programes més enllà del programa escolar habitual per donar a conèixer la seva contribució a un mateix i a la societat. Com a conseqüència, el professorat pertany al grup objectiu perquè el seu rendiment serà fonamental a l'hora d'oferir aquesta millora als centres educatius, ja que adquirirà nous coneixements i habilitats de les quals els estudiants es beneficiaran durant els propers anys.

Aquest projecte ha rebut el reconeixement del Certificat d’Innovació Educativa del Departament d’Educació.  

GATES PROJECT 2017-2019

El Col·legi el Carme va participat per primera vegada en un projecte Erasmus KA219 (2017-1-EE01-KA219-034886_4), juntament amb escoles d’Estònia, Polònia, Turquia, i Lituània. El projecte s’anomenava GATES “Gifted and Talented Educational Support”, i va tenir una durada de 2 cursos escolars (2017- 2018, 2018-2019).

L’objectiu principal va ser formar al professorat de les escoles participants en atendre l’alumnat talentós i/o amb altes capacitats, com també elaborar documentació de centre per tal d’oferir els recursos i estratègies necessàries a l’alumnat que ho requerís. Al llarg d’aquest projecte es va elaborar una eina d’escola, formada per tres grans blocs: documentació per detectar alumnes talentosos a les aules i protocol d’actuació per al professorat de l’escola; guia per l’adaptació curricular d’alumnes amb talent; i un recull de recursos i materials d’aula.

 

Durant aquests dos anys, es van dur a terme diferents trobades en els 5 països membres del projecte. Les trobades van estar de dos tipus; organització i gestió del projecte, i formació del professorat de les escoles. El treball conjunt amb cinc escoles europees ens va permetre compartir idees, recursos i eines de treball. 

erasmus+ (2).png
Erasmus 2.png
bottom of page