top of page

Projecte 
Fem Ciència

Fem Ciència és un projecte educatiu on es potencia la investigació i la cerca científica. S'incentiva als alumnes perquè assimilin i executin el mètode científic (procés que serveix per investigar allò desconegut) en els projectes d'investigació de l'escola, tant dins de l'aula com fora d'aquesta. 
 

Els 5 passos del mètode científic són:   

  1. Observar   

  2. Fer-se preguntes

  3. Establir hipòtesis

  4. Experimentar

  5. Contrastar i analitzar la informació  

  6. Extreure conclusions (teoria)

Kit de ciencia

OBJECTIUS

Garantir que l'alumnat construeixi el seu propi coneixement i que el docent actuï com a guia. Potenciant que els infants formulin les idees i conclusions de manera autònoma. 
- Incentivar la reflexió en els processos i resultat de les activitats, donant importància en el contingut i el procés dels projectes. 
- Incloure la comunicació per treballar l’expressió de les emocions viscudes.  
- Promoure l’aplicació pràctica dels resultats de la seva investigació fomentant les finalitats socials de la investigació científica. 

Niños en clase de tecnología

IMPLEMENTACIÓ

A l’escola els projectes científics segueixen aquest tipus de metodologia. Una altra manera de fomentar aquestes practiques és al laboratori o sempre que s’investiga o es treballa un fenomen científic en el dia a dia, dins i fora de l’escola.

bottom of page