top of page

Projecte 
Pla de Millora

El Pla de Millora ofereix a l’alumne una eina que l’ajuda a ser conscient d’allò que va millorant i del que vol arribar a aconseguir. Incideix en les seves emocions i n’afavoreix el seu desenvolupament.

Acompanyat del seu tutor, entra en una dinàmica d’autoreflexió i motivació per arribar a assolir els objectius que es proposi. Això l’ajudarà a sentir-se estimat, a tenir confiança en ell mateix i a aconseguir una motivació per enfrontar-se a nous reptes sense por. Inci

Aquest projecte forma part de l’EIX ser que vertebra l’escola, que incideix en l’educació en valors i la construcció de la persona en la seva millor versió.

OBJECTIUS

1. L'alumne es fa conscient de les seves millores.

Aconseguirà ser capaç de fixar-se nous reptes que li permetran enriquir el seu procés cap a la maduresa personal i social mitjançant un seguiment individualitzat.

 

2. Millorar l'ambient del grup classe.

Mitjançant el reforç positiu i la cultura de l’esforç volem aconseguir que l’ambient a l’aula sigui òptim per a un millor aprenentatge i un espai òptim de relació entre iguals.

3. Sistematitzar el procés d’autoavaluació.

És un procés on s’acompanya  la millora constant de l’alumne ajundant-lo a ser reflexiu. La figura del tutor és imprescindible per fer-ne l’acompanyament i tenir cura que els objectius s’adeqüin al seu nivell maduratiu.

4. Oferir eines i pautes a les famílies.

Volem ajudar a aplicar el reforç positiu amb les famílies i que puguem treballar en una mateixa línia. És molt interesssant crear una complicitat entre família i escola per afavorir el rendiment dels nostres alumnes i també del seu estat emocional en els dos ambients.

5. Aconseguir una escola positiva i motivadora.

Volem oferir una escola que tingui la Millora com a motor pedagògic permetent que els nostres alumnes obtinguin millors resultats.

PROJECTES PLA DE MILLORA_edited.jpg
PDM ESO 1.jpg

Aquest projecte implica tot l’alumnat de l’escola. Hem inclòs dins l’horari escolar una franja de Pla de Millora Personal on s’ajuda els alumnes a fer el seguiment del seu pla.
Aquesta planificació estructura i sistematitza l’execució del projecte, integrant-lo en el dia a dia dels nens.
El funcionament global del PdM és molt similar a totes les etapes, s’adapta cada aspecte a l’edat dels alumnes als quals va dirigit.
Es fa un procés inicial d’autoavaluació i es cerquen aspectes en els quals ha de procurar una millora. Cada dia es dediquen us moments a fer una valoració de l’objectiu. Sempre guiada pel mestre. 
De forma paral·lela, a les etapes d’Educació Infantil i Primària, es fa un plantejament similar per al Pla de Millora del grup classe.

bottom of page