top of page

Projecte 
Pla de Millora

El Pla de Millora ofereix a l’alumne una eina que l’ajuda a ser conscient d’allò que va millorant i del que vol arribar a aconseguir. Incideix en les seves emocions i n’afavoreix el seu desenvolupament.

Acompanyat del seu tutor, entra en una dinàmica d’autoreflexió i motivació per arribar a assolir els objectius que es proposi. Això l’ajudarà a sentir-se estimat, a tenir confiança en ell mateix i a aconseguir una motivació per enfrontar-se a nous reptes sense por.

Aquest projecte forma part de l’EIX ser que vertebra l’escola, que incideix en l’educació en valors i la construcció de la persona en la seva millor versió.

OBJECTIUS

1. L'alumne es fa conscient de les seves millores.

Aconseguirà ser capaç de fixar-se nous reptes que li permetran enriquir el seu procés cap a la maduresa personal i social mitjançant un seguiment individualitzat.

 

2. Millorar l'ambient del grup classe.

Mitjançant el reforç positiu i la cultura de l’esforç volem aconseguir que l’ambient a l’aula sigui òptim per a un millor aprenentatge i un espai òptim de relació entre iguals.

3. Sistematitzar el procés d’autoavaluació.

És un procés on s’acompanya  la millora constant de l’alumne ajundant-lo a ser reflexiu. La figura del tutor és imprescindible per fer-ne l’acompanyament i tenir cura que els objectius s’adeqüin al seu nivell maduratiu.

4. Oferir eines i pautes a les famílies.

Volem ajudar a aplicar el reforç positiu amb les famílies i que puguem treballar en una mateixa línia. És molt interesssant crear una complicitat entre família i escola per afavorir el rendiment dels nostres alumnes i també del seu estat emocional en els dos ambients.

5. Aconseguir una escola positiva i motivadora.

Volem oferir una escola que tingui la Millora com a motor pedagògic permetent que els nostres alumnes obtinguin millors resultats.

pla de millora EP
IMG20230412104747.jpg

Aquest projecte implica tot l’alumnat de l’escola. Hem inclòs dins l’horari escolar una franja de Pla de Millora Personal on s’ajuda els alumnes a fer el seguiment del seu pla.

 

Aquesta planificació estructura i sistematitza l’execució del projecte, integrant-lo en el dia a dia dels nens.


El funcionament global del PdM és molt similar a totes les etapes, s’adapta cada aspecte a l’edat dels alumnes als quals va dirigit.

 

Es fa un procés inicial d’autoavaluació i es cerquen aspectes en els quals ha de procurar una millora. Cada dia es dediquen us moments a fer una valoració de l’objectiu. Sempre guiada pel mestre.


De forma paral·lela, a les etapes d’Educació Infantil i Primària, es fa un plantejament similar per al Pla de Millora del grup classe.

bottom of page