top of page

Projecte 
Steam Lab

L'STEAM és un enfocament educatiu basat en el treball per projectes, que reconeix l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge. Inclou altres metodologies com el treball cooperatiu. Fomenta l’autonomia de l’alumne, afavoreix el pensament crític, la integració del mètode científic i la capacitat de presa de decisions. 

Estudiantes en una clase de ciencias

OBJECTIUS

Ser capaços de detectar una necessitat real i oferir possibles solucions utilitzant el mètode científic. 
- Treballar de forma globalitzada amb l’objectiu d'explorar activament el món en què vivim. 
Estimular la creativitat i la vessant artística dels nostres alumnes.  
Aconseguir despertar els seus interessos científic-tecnològics i esperit crític en l'alumnat. 
Motivar els alumnes per fomentar les seves habilitats emprenedores.  

Default_fotografia_de_dos_nios_en_una_clase_de_primaria_jugand_1.jpg

IMPLEMENTACIÓ

En aquests moments a l'escola es treballa l'STEAM en els cursos on es fa  robòtica, en els projectes de medi que es fan a l'etapa d'infantil i primària, quan es dissenya el que es presentarà als premis de la First Lego League i en tots els projectes de tecnologia. 

bottom of page