top of page

Projecte
Step Up

Step Up és un projecte de llengua anglesa que permet que cada alumne treballi de forma autònoma d'acord al seu nivell d'aprenentatge permetent una millora en la competència lingüística en llengua anglesa.

Un niño y su tableta.

OBJECTIUS

1. Millorar la competència lingüística en llengua anglesa. 
L'alumnat aprèn la llengua segons les seves habilitats i el seu nivell.  

Niños en la escuela

IMPLEMENTACIÓ

És un programa que implementem a partir de 6è de primària i durant tota la secundària. Es dedica una franja setmanal a desenvolupar aquest projecte, en què l'alumnat consolida competències de les diferents habilitats de la llengua anglesa (reading, listening, writing, speaking) i també aprofundeix en la gramàtica. Els alumnes van assolint els diferents nivells del Marc Comú Europeu de Referència de Llengües i tenen l'opció de presentar-se als exàmens oficials al final de l'etapa.  
Per acompanyar aquest procés d'aprenentatge de la llengua estrangera, l'escola compta amb una auxiliar de conversa. 

bottom of page