top of page

Projectes 
d'aula

Es tracta de projectes d’aula amb activitats competencials que interrelacionen diferents àrees. En els projectes es parteix de situacions de la vida real i dels interessos dels alumnes, d’aquesta manera l’aprenentatge esdevé significatiu, proper i motivador, i els alumnes en són els protagonistes.

Pintor de la muchacha

OBJECTIUS

Treballar d’una manera globalitzada a partir de la vida de l’aula i amb uns objectius concrets. 
- Potenciar estratègies de pensament.
- Desenvolupar esperit crític i capacitat de decisió.

niñas carpa cubierta

IMPLEMENTACIÓ

A educació infantil la flexibilitat horària ens permet treballar els diferents sabers del currículum a partir de problemes o esdeveniments que passen dins l’aula. Es fan assemblees i s’utilitza l’ésser viu com a context alfabetitzador, que ens provoca preguntes i curiositats, investiguem, calculem, generem idees i les executem, d’aquesta manera el procés d’aprenentatge esdevé significatiu i motivador pels alumnes.

bottom of page