top of page

Eix del
CONÈIXER

Apostem per una metodologia combinada des de múltiples perspectives. Incorporem innovacions pedagògiques contrastades sense oblidar la nostra herència pedagògica.

CONEIXER.jpg

EntusiasMAT - OnMAT

Des d’educació infantil fins a secundària treballem les matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples de Gardner, amb un programa amb un gran reconeixement en el món pedagògic que acosta els continguts matemàtics a la realitat dels alumnes d’una manera dinàmica i competencial.

WhatsApp Image 2024-01-09 at 11.05.54.jpeg

Fem ciència

Treballem les ciències a l’escola a partir de projectes i l’aprenentatge cooperatiu. La metodologia activa millora el pensament crític i desenvolupa unes habilitats cognitives que afavoreixen l’aprenentatge individual i del grup. 
El mètode científic permet incorporar la innovació educativa en un camp on l’experimentació és fonamental.

Steam Lab

Aquest projecte  promou l'aprenentatge integrat en les àrees de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques (STEAM) dins de l'entorn escolar. Aquest programa ofereix als estudiants la possibilitat d'explorar, experimentar i aprendre a través de projectes pràctics i interdisciplinaris.

A través del "Steam Lab", els estudiants tenen accés a una varietat de recursos i activitats dissenyades per estimular la seva curiositat i creativitat. 

WhatsApp Image 2024-02-06 at 09.35_edited.jpg
IMG20230213164657_edited.jpg

Al peu de la lletra

El procés de lectoescriptura s’inicia a l’etapa d’Infantil i és concebut com un procés gradual molt lligat a la descoberta de l’entorn i a les vivències de l’infant. Gaudim de la lectura i treballem la llengua a partir del text i de les seves tipologies. Fruit de l’experiència i de les necessitats sorgides a l’aula, els mestres de l’escola hem elaborat un projecte propi que incideix en la lectura i l’escriptura com a eix per conèixer les llengües i les seves estructures. 

Projectes interdisciplinaris

Realitzem els projectes interdisciplinaris que inclouen un treball transversal dels continguts de diferents matèries. Els dirigeixen professors de diferents àmbits dins d’una franja horària.
L’itinerari dels projectes garanteix l’assoliment dels continguts de l’etapa i un acompanyament més individualitzat.

IMG20220117113422.jpg
IMG_0038.jpeg

Projectes d'aula

És una iniciativa educativa que promou l'aprenentatge a través de l'exploració interdisciplinària i l'aplicació pràctica del coneixement en contextos reals.

Cada projecte d'aula està dissenyat per abordar un tema específic o un problema real que requereix una aproximació holística. Mitjançant activitats competencials, els estudiants s'implicaran en tasques que posaran a prova les seves habilitats de resolució de problemes, pensament crític, treball en equip i comunicació.

Aprenentatge cooperatiu

En un entorn d'aprenentatge cooperatiu, cada membre del grup té un paper i una responsabilitat específics, i tots són igualment importants per a l'èxit del grup. Això fomenta la responsabilitat compartida i el compromís amb els objectius del grup. Els estudiants no només aprenen del contingut de la matèria, sinó que també desenvolupen habilitats socials com la comunicació efectiva, la resolució de conflictes i el treball en equip.

WhatsApp Image 2024-02-06 at 09.59.25.jpeg
bottom of page