top of page

Eix del
CONÈIXER

CONEIXER.jpg

EntusiasMAT - OnMAT

Des d’educació infantil fins a secundària treballem les matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples de Gardner, amb un programa amb un gran reconeixement en el món pedagògic que acosta els continguts matemàtics a la realitat dels alumnes d’una manera dinàmica i competencial.

PHOTO-2021-11-12-11-29-04.jpg

Fem ciència

Treballem les ciències a l’escola a partir de projectes i l’aprenentatge cooperatiu. La metodologia activa millora el pensament crític i desenvolupa unes habilitats cognitives que afavoreixen l’aprenentatge individual i del grup. 
El mètode científic permet incorporar la innovació educativa en un camp on l’experimentació és fonamental.

Al peu de la lletra

El procés de lectoescriptura s’inicia a l’etapa d’Infantil i és concebut com un procés gradual molt lligat a la descoberta de l’entorn i a les vivències de l’infant. Gaudim de la lectura i treballem la llengua a partir del text i de les seves tipologies. Fruit de l’experiència i de les necessitats sorgides a l’aula, els mestres de l’escola hem elaborat un projecte propi que incideix en la lectura i l’escriptura com a eix per conèixer les llengües i les seves estructures. Aquest coneixement a fons de la llengua permet assolir les competències necessàries i traspassar coneixements a altres matèries, on la comprensió i l’expressió són la base de l’aprenentatge.

IMG20230213164657_edited.jpg
IMG20220117113422.jpg

Projectes interdisciplinaris

Realitzem els projectes interdisciplinaris que inclouen un treball transversal dels continguts de diferents matèries. Els dirigeixen professors de diferents àmbits dins d’una franja horària.
L’itinerari dels projectes garanteix l’assoliment dels continguts de l’etapa i un acompanyament més individualitzat.

Robòtica

La introducció de la robòtica a educació infantil té com a objectiu incorporar els avantatges d’aquesta eina de programació direccional en els infants. A través de la robòtica a les diferents etapes es promou la capacitat creativa, d’atenció, d’experimentació i de presa de decisions, i es fomenta l’autonomia de l’alumne en el seu propi aprenentatge.

IMG_0038.jpeg
bottom of page